αγορά

Είναι η αγορά η νέα επιχείρηση;

Σήμερα, μια επιχείρηση με κύκλο εργασιών στην αγορά, ανήκει στο τομέα των υπηρεσιών πριν απο οτιδήποτε άλλο.

Είναι η αγορά η νέα επιχείρηση; — POLI TO THE PIXEL.
Standard